Liberálnodemokratická strana na Slovensku - v likvidácii